Társasházak tűzvédelme

PANNON SAFETY KFT. tűzvédelmi szolgáltatásként vállalja a Társasház kezelőjére/képviselőjére háruló tűzvédelmi feladatok ellátását.

1. Társasház tűzvédelmi szabályzatának és tűzriadó tervének elkészítése

A Társasház tűzvédelmét érintő legfontosabb információk a tűzvédelmi szabályzatban vannak összefoglalva. A tűzriadó tervben vannak leírva a teendők egy esetleges tűz esetére, a menekülési, kiürítési stb. szabályok. A tűzriadó tervet és a szabályzat rövidített kivonatát mindenki által jól látható helyen érdemes kifüggeszteni.

2. Rendszeres villámvédelmi- és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a társasházak számára 6 évente kötelező villámvédelmi- és tűzvédelmi felülvizsgálatokat külsős alvállalkozókkal kedvezményesen tudjuk megszervezni.

3. További felülvizsgálatok

  • Hő- és füstelvezetés üzemképességének ellenőrzése

A füstelvezetést a kézi, mechanikus vagy elektromos úton nyitható, legfelső szinten lévő, megfelelő méretű ablak nyitása jelenti, ahol a forró füstgázok távoznak. A hő- és füstelvezetést évente kétszer kötelező próbával felülvizsgálni.

  • Fali tűzcsap hálózat karbantartása

A száraz- vagy nedves fali tűzcsaphálózat tűz esetén az elsődleges oltóvízforrás, ezért rendszeres, szakszerű karbantartása fontos a Társasház tűzvédelme szempontjából. A fali tűzcsap hálózat megfelelő működéséhez folyamatosan ellenőrizni kell a szerelvények meglétét, félévente szakemberrel felül kell vizsgáltatni, a tömlőket pedig 5 évente kötelező nyomáspróbáztatni.

  • Kézi tűzoltó készülékek karbantartása

A Társasház tűzvédelmi felelőse folyamatosan ellenőrzi az épületben elhelyezett kézi tűzoltó készülékek meglétét és működőképességét, azokról nyilvántartást vezet, valamint gondoskodik a jogszabályban leírt rendszeres felülvizsgálatukról.

4. Kiürítési és menekülési utak kijelölése és szabadon tartása

A Társasház tűzvédelmi felelősének folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a közlekedő folyosókon ne történjen még átmeneti tárolás sem, valamint ne kerüljenek beépítésre menekülést akadályozó szerkezetek (pl. rácsok).

5. Biztonsági- és irányfények karbantartása

A biztonsági- és irányfények áramszünet, vagy tűz miatt történő áramtalanítás esetén is biztosítják a meneküléshez és tűzoltáshoz szükséges látási viszonyokat, illetve segítenek a tájékozódásban. Az irányfényekről ellenőrzési naplót kell vezetni, és a rendszert félévente felül kell vizsgálni.

6. A lakók tevékenységének figyelemmel kísérése tűzvédelmi szempontból

Tűzvédelmi szempontból a Társasházak legnagyobb veszélyforrásai maguk a lakók, tulajdonosok, akik a tárolási és használati szabályok megsértésével, vagy engedély nélküli tűzveszélyes tevékenység végzésével növelik tűz kialakulásának kockázatát. Az épület tűzvédelmi felelősének folyamatosan szemmel kell tartania a Társasház tűzvédelmi szabályainak betartását, és az esetleges hiányosságokat vagy tapasztalt szabálytalanságokat azonnal meg kell szüntetnie.