Szolgáltatásaink

Az alábbi munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat látjuk el!

Munkavédelem

 • munkavédelmi szabályzat kidolgozása, annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása, annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő munkavédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása;
 • a munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása;
 • a foglalkozás-egészségügyi előírások végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 • munkavédelmi szemlék keretében a munkavédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése;
 • munkavédelmi üzembe helyezést megelőzően a munkavédelmi szempontú előzetes ellenőrzés elvégzése, dokumentálása;
 • gépek, berendezések előzetes, időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai felülvizsgálata;
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelése, kockázatelemzések készítése;
 • a munkakörülmények javulását biztosító megelőző intézkedések kidolgozása, egységes és átfogó megelőzési stratégia, mentési terv készítése;
 • a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentések kivizsgálása;
 • a munkabalesetek kivizsgálása és jegyzőkönyvezése;
 • a munkabaleseti nyilvántartások vezetése;
 • a munkabalesetekkel kapcsolatos munkáltatói kártérítési ügyek előkészítése;
 • az úti/üzemi balesetek kivizsgálása és jegyzőkönyvezése;
 • a munkavédelmi előírások változásának figyelemmel kísérése;
 • a munkavédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadás, képviselet.

A fent leírtakon felül vállaljuk, hogy segítünk az egyéni védőeszközök kiválasztásában és kedvezményes áron történő beszerzésében.

A munkavédelmi szolgáltatásainkat teljessé téve foglalkozunk gépvizsgálatokkal, munkahelyi mérésekkel, melynek keretében vállaljuk:

 • veszélyes gépek, berendezések üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát;
 • nem veszélyes gépek, berendezések használatba vételét megelőző előzetes vizsgálatát;
 • gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát;
 • tájékoztató jellegű munkakörnyezeti (zaj, megvilágítás, por, klíma) mérések végzését.

Tűzvédelem

 • tűzvédelmi szabályzat kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése, valamint annak folyamatos felülvizsgálata;
 • tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata, a szükséges módosítások, kiegészítések elkészítése;
 • munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatásának megtartása, dokumentálása;
 • a tűzvédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítása;
 • alkalmi tűzveszélyes munka feltételeinek meghatározása;
 • a tűzveszélyes anyagok tárolásának folyamatos ellenőrzése;
 • tűzvédelmi szemlék keretében a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése;
 • a villamos berendezések tűzvédelmi szabványossági érvényességének, tartalmának ellenőrzése, a felülvizsgálatok elvégeztetése;
 • a villámvédelmi berendezések szabványossági érvényességének, tartalmának ellenőrzése, a felülvizsgálatok elvégeztetése;
 • a tűzoltó eszközök és készülékek érvényességének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatok elvégeztetése;
 • a tűzvédelmi előírások változásának figyelemmel kísérése;
 • a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos ügyekben való tanácsadás, képviselet.

Társasházakra tűzvédelmére vonatkozóan vállaljuk:

 • társasházi tűzvédelmi szabályzat készítését;
 • tűzvédelmi házirend készítését;
 • tűzvédelmi oktatások, tájékoztatások megtartását;
 • lakóépületekben szabálytalanul tárolt anyagok, eszközök figyelemmel kísérését;
 • esetleges jogszabálysértés esetén a lakóközösség figyelmeztetését, helyszíni szemlék tartását, jegyzőkönyv készítését.

Partnereinknek alvállalkozók bevonásával segítünk megszervezni a jogszabályokban előírt érintésvédelmi, tűzvédelmi (szabványossági) és villámvédelmi felülvizsgálatokat.

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok

 • szakvélemény készítése villamos hálózatokról,
 • érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzése,
 • villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata,
 • villámhárítók felülvizsgálata,
 • kéziszerszámok szigetelésvizsgálata,
 • villamos hálózatok műszaki ellenőrzése.