Tisztelt Munkáltató! Üdvözlöm Önt a PANNON SAFETY KFT. honlapján!

Miért is kell gondoskodni a munkavédelemről és a tűzvédelemről?

Az egyre szigorodó munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzések során a kiszabható bírságok összege elérheti akár a több millió forintos nagyságrendet!

Ne várja meg, míg a hatósági ellenőrzésen értesül arról, hogy milyen munka- és tűzvédelmi kötelezettségei, elmaradásai vannak!

A jogszabályi kötelezettségen felül a vállalkozásoknak, intézményeknek saját érdeke is, hogy rendben legyen e két szakterület. Egy káreset, vagy baleset után a biztosító csak akkor fog fizetni, ha a cég maradéktalanul betartotta a jogszabályi előírásokat. Továbbá egy balesetnek, káresetnek kártérítési vonzata is lehet, melynek összege akár súlyos terhet jelenthet egy vállalkozásnak, intézménynek. Nem utolsó sorban pedig a munkavállaló érték, akire figyelmet kell fordítani, egészségének és testi épségének megőrzése a legjobb hosszú távú befektetés!

Munka- és tűzvédelmi szakember foglalkoztatása jogszabályi kötelesség:

munkabiztonsági megbízott foglalkoztatását: 5/1993. (XII. 26.) MÜM rend. 2. sz. melléklete,

tűzvédelmi megbízott foglalkoztatását: 1996. ávi XXXI. tv. írja elő.

Vállalkozásunk professzionális segítséget nyújt munka- és tűzvédelmi szakterületeken.